banner image school
check-image

Bring a friend and receive a 20% discount

Advance your engineering skills with us.

Build skills with our courses and mentor from world-class companies.

Popular courses.

gaby

Full Stack Development

JavaScript

CC-001

4.7

200


users

20

users

15

gaby

Design Systems & UI

with Figma

CC-002

4.9

200


users

20

users

15

gaby

System Administration

Basic

CC-003

4.8

200


users

20

users

12

/assets/mentor/user3.png

Kurs materialları, dərs slaydları, dokumentasiya və əlavə resurslar ətraflı və yaxşı təşkil olunmuşdu. Onlar hem kurs ərzində, hem də gələcəkdə istifadə üçün dəyərli istinadlar oldu. Əlavə resurslar və xarici istinadların mövcudluğu təcrübəni daha da zənginləşdirir və müəyyən mövzuların daha dərin araşdırılmasına kömək edir.


Cabir

System Administrator

/assets/mentor/user1.png

Müəllimlər, Fullstack React Developer sahəsində çox bilikli və təcrübəli şəxslər idi. Onlar kompleks konseptləri asan və aydın bir şəkildə izah edərək məlumatları daha yaxşı anlamağa kömək edirdi. Praktiki məsləhətlər, səmimi məsləhətlər və peşəkarlıq ilə paylaşılan məlumatlar kurs təcrübəsini daha da dəyərləndirirdi.


Teymur

Frontend Developer

@2023.Code Career Central.All rights reserved